Odporne i trwałe drewno kompozytowe

Dzięki doskonałemu opanowaniu technologii, firma Silvadec stworzyła unikalną recepturę wysokiej jakości ekologicznego drewna kompozytowego z przewagą drewna naturalnego (2/3 mączki drzewnej, 1/3 polietylenu). Spółka dba o różne aspekty trwałości swoich produktów i wysoką, potwierdzoną antypoślizgowość oraz odporność na zarysowania – oficjalne wyniki znajdują się poniżej.

Antypoślizgowość naszych desek tarasowych

Nasze deski z drewna kompozytowego Silvadec®️ stanowią pokrycie tarasów zewnętrznych, które doskonale zapobiega poślizgnięciom zarówno na boso, jak i w obuwiu. Potwierdzają to testy antypoślizgowości, przeprowadzone zgodnie z niemiecką normą DIN 51097 w CSTB (Naukowo-Techniczne Centrum Budownictwa) oraz testy odporności na poślizgnięcia w obuwiu przeprowadzone zgodnie z niemiecką normą DIN 51130 w TÜV Rheinland:

– Test dla bosych stóp

Uzyskane wyniki: Klasa C – to znaczy wysoka przyczepność dla bosych stóp, zgodnie z niemiecką normą DIN 51097.

– Test dla stóp obutych

Uzyskane wyniki zgodnie z niemiecką normą antypoślizgowości dla stóp obutych – DIN 51130

  • Oznaczenie R11: poświadcza zwiększoną przyczepność (odpowiednią dla tarasów zbiorowego użytku w ogrodach, podestach z dostępem do zewnętrznych części lokalów otwartych dla szerokiej publiczności) etc.
  • Oznaczenie R12: poświadcza wysoką przyczepność (odpowiednią dla dziedzińców w lokalach dostępnych dla szerokiej publiczności, dziedzińców na dworcach, ramp zewnętrznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej z maksymalnym nachyleniem 5%, obszarów zewnętrznych na powietrzu w ramach galerii handlowych, lub dla posadzek w refektarzach, dla restauracji, stołówek etc.)
  • Oznaczenie R13: poświadcza bardzo wysoką przyczepność (odpowiednią do zastosowań typu posadzki w rzeźniach lub przetwórniach rybnych).

Pokrycie tarasu odporne na zarysowania

Nasze produkty z drewna kompozytowego Silvadec®️ cechuje odporność na zarysowania, odpowiednio do ich przeznaczenia. W związku z tym testy Centre Technique du Bois [Centrum Technologii Drewna] przeprowadzone na produktach z gamy Naturelle (deski Elegance oraz Emotion) pokazują odporność na przebijanie i ścieranie porównywalną do drewna dębowego: twardość Brinell na poziomie 59,6 Mpa (tzn. materiał bardzo wytrzymały).

W zależności od konkretnego zastosowania (rodzaj sprzętów, krzeseł etc.) polecamy takie modele desek, które sprawdzą się najlepiej w danej sytuacji.