Silvadec – pierwszy producent drewna kompozytowego

Sprawdzona technologia drewna kompozytowego, made in France

Powstała w 2001 r. we Francji firma Silvadec jest pierwszym producentem drewna kompozytowego w Europie. W celu opracowania specjalnej receptury drewna kompozytowego z przewagą mączki drzewnej i stworzenia drewna kompozytowego Silvadec®️, które obecnie jest produktem opatentowanym, jej współzałożyciele, tj. Bénédicte Jézéquel i Philippe Crez, nawiązali kontakty z podobnym przedsiębiorstwem z Ameryki Północnej. Od tamtej pory miêdzynarodowy popyt wci¹¿ wzrasta. W 2017 roku powsta³a niemiecka firma Silvadec Deutschland produkuj¹ca i wprowadzaj¹ca na rynek produkty marki Silvadec. Jej utworzenie mia³o na celu wspieranie miêdzynarodowego rozwoju z jednoczesnym zapewnieniem najwy¿szego sta³ego poziomu obs³ugi klienta i jakoœci produktu.

Jako producent-pionier drewna kompozytowego Silvadec posiada 15 lat doświadczenia w tej technologii i ponad 25 lat opóźnienia w porównaniu ze swoim północnoamerykańskim partnerem.

Dzięki doskonałemu opanowaniu materiału, długiej obecności na rynku i innowacyjności, jeśli chodzi o produkcję drewna kompozytowego, Silvadec zajmuje pozycję lidera we Francji i w Europie Firma cieszy się wizerunkiem marki wyznaczającej trendy na rynku.

Ponadto przywiązuje ona szczególną wagę do jakości swojego surowca. Z tego powodu połączyła się z bretońskim w 2014 tartakiem w formie przedsiębiorstwa joint venture działającego pod firmą „C2J”. Dzięki temu kontroluje wykorzystywaną u siebie mączkę drzewną, zarówno pod względem jakości jak i ilości, co z kolei zapewnia optymalny proces nadzoru nad produktem końcowym.  

  Kilka cyfr :

  • Założenie firmy w październiku 2001 r. w Arzal
  • Zakład przemysłowy o powierzchni 4000 m²
  • W 2017 r. Utworzenie fabryki Schierling w Niemczech.
  • Produkcja 1 mln m² drewna kompozytowego rocznie
  • Umiêdzynarodowienie produkcji i marketingu marki Silvadec dziêki utworzeniu w 2017 roku spó³ki Silvadec Deutschland (Bawaria – Niemcy).

Producent drewna kompozytowego o znanym i uznanym know-how

Know-how marki Silvadec jest niezwykle istotną kwestią w kontekście rynku, który bez przerwy się zmienia! Dzięki doskonałemu opanowaniu technologii Silvadec stworzyła unikalną recepturę wysokiej jakości, ekologicznego drewna kompozytowego z przewagą drewna (⅔ mączki drzewnej, ⅓ polietylenu).

Kompetencje firmy są doceniane przez Klientów, liderów z branży dystrybucji drewna i materiałów konstrukcyjnych, przez partnerów, którzy towarzyszą jej w tej przygodzie od samego początku, ale również przez biura architektoniczne cieszące się renomą na całym świecie.

Zaufanie do marki widać szczególnie w tym, jak duże realizacje architektoniczne powierza się jej w kraju i zagranicą.

Gwarancja trwałości produktów

Jako producent Silvadec zobowiązuje się wobec Klientów w kwestii jakości swoich wyrobów i udziela na produkty przeznaczone na tarasy i ogrodzenia 25-letniej gwarancji. SILVADEC gwarantuje kupującemu, że przez okres 25 lat użytkowania w budynkach o przeznaczeniu mieszkalnym lub  10 lat użytkowania w budynkach o przeznaczeniu handlowym, firmowym lub pomieszczeniach użyteczności publicznej, licząc od dnia zakupu, w warunkach zwyczajowego użytkowania i przy regularnej pielęgnacji, deski tarasowe, ogrodzeniowe i balustrady z drewna kompozytowego Silvadec®️ balustrady z drewna kompozytowego Silvadec®️ nie będą tworzyć drzazg i nie ulegną uszkodzeniom strukturalnym wskutek ataków grzybów, drewnojadów czy termitów.Por. warunki stosowania (tarasogrodzenie). Produkty elewacyjne posiadają gwarancję 10-letnią –por. warunki stosowania (elewacje).

Innowacyjne, kompletne serie oraz szeroki wachlarz kolorów i wykończeń

Silvadec to producent drewna kompozytowego, który wraz ze swoimi zespołami ds. badań i rozwoju stworzył szeroką paletę produktów.

Spółkę cechuje dynamika i innowacyjność działania. Stale angażuje się ona w prace badawczo-rozwojowe pod kątem poprawy jakości swojego drewna kompozytowego i jego designu oraz opracowuje nowe rozwiązania w zakresie urządzania przestrzeni zewnętrznych.

Dostosowuje się do potrzeb wymagającego rynku, który ciągle się zmienia, i oferuje szeroki wachlarz desek tarasowych, ogrodzeń, balustrad oraz elewacji, które odpowiadają najnowszym trendom  dekoracyjnym.

 

Dostępność produktów i lokalna obsługa

Produkty marki Silvadec są dostępne na terenie całego kraju. Wiele marek będących liderami i specjalistami w sprzedaży drewna lub materiałów konstrukcyjnych prowadzi również dystrybucję drewna kompozytowego Silvadec®️.

Skontaktuj się z namijeśli chcesz dowiedzieć się, gdzie znajdziesz najbliższego dystrybutora, który dostarczy Ci produkty, których potrzebujesz. Dystrybutor może udzielić Ci wskazówek lub polecić jakiegoś montera.

Silvadec angażuje całe swoje know-how oraz całą sieć współpracowników, aby Klienci otrzymywali jak najbardziej rzetelne i precyzyjne informacje odnośnie do projektu urządzania przestrzeni zewnętrznych, w którym chcieliby zastosować nasze produkty.

Ekozarządzanie oraz produkty ekologiczne

Firma Silvadec jest odpowiedzialna ekologicznie i spełnia surowe normy środowiskowe. Nasza technologia produkcji polega na recyklingu drewna z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Nasze produkty w 100% podlegają recyklingowi i nie wydzielają żadnych toksycznych produktów.

Silvadec produkuje materiał kompozytowy wykonany z przetworzonych wiórów i trocin, który ma właściwości podobne do drewna egzotycznego. W ten sposób walczy na swój sposób przeciwko wylesianiu i pozycjonowaniu drewna kompozytowego Silvadec®️ jako lokalnej i ekologicznej alternatywy. Produkty Silvadec nadają się do projektów HQE

W 2014 roku firma uzyskała certyfikat ISO14001, dalszą gwarancję swojego zaangażowania w ochronę środowiska, gwarantującą ciągłe doskonalenie w celu zmniejszenia wpływu na środowisko.

W 2017 roku Singapore Green Building Council (SGBC) przyzna³o firmie Silvadec najwy¿sz¹ ocenê, co nigdy wczeœniej nie uda³o siê ¿adnej innej firmie produkuj¹cej drewno kompozytowe.

Silvadec: francuski producent drewna kompozytowego, pionier i lider w branży, partner w budowaniu przestrzeni zewnętrznych na całe życie