Zaangażowanie w ochronę środowiska

Zaangażowanie w ekologię

Przy produkcji desek do elewacji, ogrodzeń i tarasów z drewna kompozytowego, które nie butwieją, są odporne na promieniowanie UV i przeznaczone do zastosowań zewnętrznych, spółka Silvadec wykorzystuje technologię recyklingowania wiórów i trocin z drewna naturalnego.

Chodzi tu o ekologiczne drewno kompozytowe, składające się w dwóch trzecich z mączki drzewnej, a w jednej trzeciej z polietylenu o dużej gęstości (HDPE).

Oferując produkty o cechach zbliżonych do drewna egzotycznego, Silvadec ma nadzieję zmniejszyć wpływ sprzedaży tych surowców na masową deforestację i przyczynić się, na tyle na ile jest w stanie, do ochrony lasów tropikalnych.

Ten materiał spełnia oczekiwania Klientów, którzy zawsze szukają produktów prostych w użyciu, trwałych, łatwych w utrzymaniu i ekologicznych. Idealnie sprawdza się na zewnątrz.

Produkty ekologiczne

Firma przywiązuje szczególną wagę do wyboru surowców. Drewno kompozytowe Silvadec pochodzi z recyklingu. Choć nasza produkcja jest pokaźnych rozmiarów, nie przyczyniliśmy się do wycinki ani jednego drzewa. Używamy mączek drzewnych pochodzących z bretońskiego tartaku.

W pełni nadają się one również do recyklingu. Francuski producent Silvadec prowadzi program recyklingowy w zakresie odpadów z drewna kompozytowego Silvadec®️ wśród swoich klientów (tzw. Ecobox by Silvadec).

Nasze produkty są trwałe i nie wymagają żadnych zabiegów konserwujących.

Ekoodpowiedzialna produkcja drewna kompozytowego

Silvadec jest pierwszym francuskim producentem drewna kompozytowego z certyfikatem PEFC. To europejskie oznaczenie gwarantuje konsumentom, że drewno lub produkty na bazie drewna z tym oznaczeniem pochodzą z lasów, w których gospodarka oparta jest na zasadach zrównoważonego rozwoju.

dgaln_a__couleur-web

 

Cechy produktu:

  • Nie wydziela żadnych toksycznych substancji (brak formaldehydów czy PCW).
  • Nie zawiera metali ciężkich.
  • Cechuje się bardzo niską emisją lotnych związków organicznych: klasa A+.
  • Jest trwały i nie wymaga żadnych zabiegów konserwujących.

Certyfikacja ISO14001 oraz wsparcie Francuskiej Agencji ds. Środowiska i Zarządzania Energią (ADEME)

logo_iso-14001-webZakład produkcyjny Silvadec jest klasyfikowany jako I.C.P.E. (obiekt uznany za bezpieczny dla środowiska) i spełnia rygorystyczne normy związane z ochroną środowiska. Zaangażowanie Silvadec poszło jeszcze dalej wraz z uzyskaniem w 2014 r. certyfikacji ISO 14001. Ta norma odnosi się do przepisów wykonawczych obowiązujących w poszczególnych krajach, a przepisy we Francji są szczególnie restrykcyjne. Swą rygorystyczną, choć dobrowolnie stosowaną, polityką działania Silvadec potwierdza chęć walki z Greenwashing i uwiarygadnia swoje zaangażowanie w ochronę środowiska.

Firma Silvadec prowadzi ekologiczne działania, których celem jest zmniejszenie jej wpływu na środowisko i stała poprawa w tej kwestii.

Polityka Silvadec w dziedzinie ochrony środowiska jest wspierana przez ADEME, (Francuską Agencję ds. Środowiska i Zarządzania Energią), która uznała niebutwiejące drewno kompozytowe Silvadec za doskonałą alternatywę dla drewna egzotycznego, tym bardziej, że stosowanie tego pierwszego przyczynia się do zmniejszenia masowej deforestacji.

Spółka joint venture C2J w służbie zrównoważonego rozwoju

Firma C2J powsta³a w roku 2014 jako joint-venture wspólnie z Josso – po³o¿onym w pobli¿u zak³adów Silvadec najwa¿niejszym tartakiem w Bretanii. logoc2j-webPrzedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest ponowne przetwarzenie produktów ubocznych (wiórów i trocin z drewna) w mąkę drzewną przeznaczoną do desek kompozytowych Silvadec. Tym samym Silvadec ma pewność co do pochodzenia stosowanej mąki drzewnej i minimalizuje emisję CO2 powodowaną transportem surowców. Wzmocnienie pozycji ekonomicznej, ekologicznej i spo³ecznej dziêki C2J sprawi³o, ¿e Silvadec mocno wpisuje siê w politykê zrównowa¿onego rozwoju.

Zalety takiego poziomego połączenia firm:

  • Kontrola zaopatrzenia w celu zapewnienia wzrostu pod względem ilościowym i jakościowym
  • Tworzenie krótkiego cyklu produkcji pozwalającego na zminimalizowanie śladu węglowego
  • Wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki utworzeniu 8 miejsc pracy

Zwiększając swoje zaangażowanie gospodarcze, ekologiczne i społeczne poprzez C2J, Silvadec mocno wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju.

Rys historyczny

2018: certyfikat ISO 14001 – wersja 2015

2018-2019 – Wprowadzenie na rynek arkusza EPD: Arkusz deklaracji środowiskowej i zdrowotnej.

2018 – Zwycięzca Trofeum Innowacji za system Eco-Box – Carrefour International de bois.

2017 – Uzyskanie etykiety SGBC (singapurski certyfikat zielonego budynku)

2016: Wdrożenie programu Eco-Box by Silvadec.

Nagroda ORTOPLAST – kategoria Recykling Plastiku: Silvadec został nagrodzony przez Agencję ADEME oraz Ministerstwo ds. Środowiska, Energii i Mórz za zaangażowanie w duże projekty związane z włączaniem recyklingowanego polietylenu w proces produkcji przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad gospodarki cyrkulacyjnej i ochrony zasobów.

2014: Wprowadzenie systemu ekologicznego zarządzania zgodnie z normą ISO 14001. Pierwszy niezależny producent drewna kompozytowego z certyfikatem ISO 14001 w Europie. Wdrożenie programu recyklingowego Silvabiobag. Utworzenie C2J.

2013 :

Otrzymanie po raz pierwszy certyfikatu ekologicznego GREENLABEL, bardzo cenionego przy eksporcie towarów.

Patronat studiów licencjackich w zakresie Nauk Stosowanych, Ekologii i Społeczeństwa UBS (Uniwersytet Południowej Bretanii).

2011: Certyfikacja PEFC – Silvadec pierwszym producentem drewna kompozytowego z certyfikatem PEFC w Europie.

2008: Ocena śladu węglowego oraz analiza cyklu życia produktu.

2001: Powstaje Silvadec, drewno kompozytowe Silvadec – w 100 % podlegające recyklingowi, produkt wspierany przez Agencję ADEME.

2005:

Nagroda w kategorii „Zrównoważony rozwój”

Złota nagroda w kategorii Ekoproduktów i ekologicznego podejścia dla profesjonalistów z branży ogrodowej.

2004:

Szkoła École Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme

Pierwsza budowa HQE (Wysoka Jakość dla Środowiska).